Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Kabbalah’ Category

 1. Huwag  magtiwala sa salita na iyong  nabasa!   Sapantaha ay di sapat na patunay.
 2. Dalawang batayan ng katotohanang umiiral:
  • Ang 1% Porsiyentong Mundo Ng Kadiliman.
  • At Ang 99% Porsiyentong Mundo Ng Liwanag.
 3. Ang mga bawa’t bagay na totoong ninanais ng tao mula sa buhay ay ang Espiritwal na Ilaw.
 4. Ang  layunin ng buhay ay Espiritwal na transpormasyon, mula sa pagiging  likas na reaktibo tungo sa  likas na proaktibo.
 5. Sa  panahon ng ating  transpormasyon ay nakapag- uugnay tayo sa 99%  Bahagi na Mundo ng Ilaw.
 6. Huwag na huwag – at ibig sabihin nito na kahit kailan, itutoon ang sisi sa ibang tao o kaya naman  ay sa mga panlabas na mga pangyayari.
 7. Ang pagtanggi sa ating mga reaktibong bugso ng damdamin, ay siyang nakalilikha ng  pangmatagalang Ilaw.
 8. Reaktibong pag-uugali ay lumilikha ng masidhing  kislap ng ilaw, ngunit maglalaon ay mag-iiwan ng  kadiliman sa kanyang pagmulat.
 9. Ang  mga balakid ay ating  mga pagkakataon upang makipag ugnayan  sa Ilaw.
 10. Mas malaking  balakid, mas malaki ang  Potensiyal na Ilaw.
 11. Kapag  ang  mga pagsubok ay lumantad  na napakatindi, iturok ang  katiyakan.  Tuwina ang Ilaw ay naroroon.
 12. Lahat na mga negatibong pag-uugali na makikita mo sa ibang tao, ay bahagi lamang  ng repleksiyon ng sarili mong negatibong pag-uugali.
 13. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong  sarili.  Ang lahat ay pahayag na lamang.  Ngayon nga ay magpatuloy at tuklasin.

– Power  Of  Kabbalah by Rabbi Yehuda Berg

– Translated by alitaptap600000

Advertisements

Read Full Post »